Vážení zákazníci, upozorňujeme Vás na nové obchodní podmínky zahrnující zpoplatněnou kalkulaci konkrétních cenových nabídek, zejména pro kategorii „Stroje pro včelaře“. Poptáním kalkulace zboží či poptáním služeb uvedených v obchodních podmínkách jako zpoplatněné, vyjadřujete s obchodními podmínkami souhlas. Nové obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2019 a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb..

Zpoplatněné jsou v současné době konkrétní kalkulace u zakázek do 100.000, – Kč vč. DPH ve výši 2.500,- Kč a u zakázek nad 100.000,- Kč vč. DPH ve výši 5.000,- Kč ve formě vratné zálohy, kterou při realizaci projektu dle Vašich preferencí buď vracíme, nebo odečítáme z celkové ceny díla.

Zpoplatněnou službou je také odborná konzultace přesahující běžný rámec komunikace, tj. konzultace a poradenství pro Váš provoz a podnikání.   Tuto službu zajišťujeme osobně i s ukázkou provozu. Za tyto služby účtujeme 500,- Kč za každou započatou hodinu.

Pro naše stávající zákazníky, kteří u nás realizovali v posledních 3 letech projekt v minimální hodnotě 25.000,- Kč vč. DPH jsou veškeré konzultace zdarma.

1. Způsob komunikace

Pro poptávku zboží a služeb využívejte výhradně email. Běžnou komunikaci řešíme se zákazníky na adrese info@vceliprodukty.cz

Závazné objednávky řešíme na adrese objednavky@vceliprodukty.cz

Komunikaci po podpisu smlouvy o dílo řeší oddělení obchodu na adrese obchod@vceliprodukty.cz

Veškeré reklamace řeší reklamační oddělení na adrese reklamace@vceliprodukty.cz

Na veškerou komunikaci odpovídáme zpravidla do 3 pracovních dní. Pokud potřebujete telefonickou konzultaci v rozsahu běžné komunikace, nechejte nám vzkaz a kontakt a zavoláme Vám zpět.

2. Proces objednání zboží a služeb, nabídkové řízení

Pokud jste si vybrali námi dodávané zboží či službu, nebo potřebujete řešení na míru, stačí napsat. Vaše přání s Vámi rádi prodiskutujeme a společně vybereme nejvhodnější řešení. Pokud se rozhodnete pro spolupráci s námi, následuje poptávka konkrétní cenové kalkulace a složení vratné zálohy, po jejíž připsání na účet je zahájeno nabídkové řízení. Součástí cenové nabídky není doprava zboží, neboť reflektujeme Vaše přání, zda si chcete dílo vyzvednout přímo v sídle naší společnosti nebo si přejete dílo dopravit přímo k Vám. Za dopravu účtujeme 8,- Kč vč. DPH/Km. Během nabídkového řízení je možno upravit nabídku dle Vašich představ a finančních možností. Jakmile písemně odsouhlasíte cenovou nabídku, oddělení obchodu vypracuje smlouvu o dílo, jejíž návrh Vám zašleme k připomínkám. Nabídkové řízení je ukončeno podpisem smlouvy o dílo.

3. Smlouva o dílo a realizace projektu

Po řádném podepsání smlouvy o dílo zákazník skládá zálohu ve výši 50% z celkové ceny díla, která je následně stržena z celkové ceny díla. Zbylá část díla se platí vždy v hotovosti, a to dle specifikací smlouvy o dílo. Připsáním zálohy na náš účet je zahájena samotná realizace projektu. Lhůtu pro realizaci díla si vyhrazujeme zpravidla 66 pracovních dní. Lhůta se může lišit v závislosti na složitost a rozsah realizace a vždy je uvedena ve smluvních podmínkách.

4. Provedení díla, dokončení, předání

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. K předání a předvedení díla dochází na místě určeném ve smlouvě o dílo, případně na místě stanoveném na základě dohody obou stran. Předvedení způsobilosti spočívá zpravidla v předvedení výrobku jako celku, ověření funkčnosti a poučení o řádné manipulace ve vztahu k záruce a předání kompletní dokumentace, potravinářských certifikátů a záručních listů. O předání díla se sepisuje předávací protokol a poučení o správné manipulaci a záručních podmínkách.

5. Záruka, reklamační podmínky a pozáruční servis

Na celé dílo z řady provedení „HOBBY“ poskytujeme záruku 2 roky. Na celé dílo z řady provední „PROFI“ poskytujeme záruku 1 rok. K funkčním částem díla, na které se vztahuje záruka přímo od výrobce (např. motor, čerpadlo apod.), dodáváme samostatné záruční listy se záruční lhůtou specifikovanou výrobcem. Reklamace přijímáme pouze v písemné podobě. Na základě další komunikace, případně prohlídky díla posuzujeme dodržení reklamačních podmínek. Neuznáváme nároky reklamace na dílo, které bylo užíváno v rozporu se záručními podmínkami (neoprávněný zásah do konstrukce díla, nesprávná manipulace a používání). Na vyřízení záruky si vyhrazujeme 30 pracovních dní od uznání záruky.